• Into a world without language boundaries

  Učilište Jantar je u sklopu Ključne aktivnosti 1 Erasmus + programa EU u lipnju 2015. potpisalo ugovor s Agencijom za mobilnost i programe EU o dodjeli sredstava za naš projekt pod nazivom „Into a world without language boundaries“ to jest „U svijet bez jezičnih granica“. Naslov projekta proizlazi iz krilatice naše škole koja označava našu želju da kroz pružanje kvalitetnog jezičnog obrazovanja doprinesemo našoj zajednici i društvu općenito. Cilj ovog projekta ojačati je naše kapacitete kroz dodatno obrazovanje naših nastavnika u području metodologije jezika i korištenja suvremenih tehnologija i kulturoloških elemenata u nastavi. Uz najnovija saznanja o metodološkim pristupima, projekt će nam pomoći da proširimo vidike u području prilagođavanja međunarodnim standardima kvalitete, kao i upravljanja europskim projektima. Pored toga, dobrobit projekta proizlazi i iz samih boravaka u različitim europskim zemljama kao i ostvarivanjem kontakata s nastavnicima i drugim zaposlenicima sličnih europskih institucija.

  Tijekom dvije godine trajanja projekta, naši zaposlenici će sudjelovati na devet strukturiranih tečajeva, od kojih je šest provedeno u ljeto 2015. godine, a preostala tri će se odviti u ljeto 2016. Naši su nastavnici tako imali, i imati će priliku boraviti u zemljama gdje se govori jezik koji predaju (Irska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Španjolska, Njemačka, Italija), u direktnom dodiru s njihovom kulturom, kao i drugim europskim kulturama. Kroz tečajeve odabranih partnera, kao što su English Matters, Bell English i IDEC, ne samo da imaju priliku usvojiti najnovije metode, znanja i ideje za nastavu i rad, nego i ostvariti kontakte koji mogu dovesti do budućih projekata. Svoje iskustvo sudionici prenose ostalim zaposlenicima putem niza korisnih i kreativnih radionica koje organiziramo u Jantaru, kao i sa svima drugima putem objavljenih materijala i bloga.

  Ova publikacija odražava isključivo stajalište autora publikacije i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

 • ENGLISH AND CULTURE: A Course for Teachers of English as a Foreign Language
  English Matters 
  www.englishmatters.org
  Dublin, Irska

  Sudionik: Ante Demo
  13. – 24.7.2015.

  Nastavnici engleskog jezika kroz ovaj program osvještavaju važnost uključivanja elemenata kulture u nastavu stranih jezika, te usvajaju metode rada koje uključuju materijale iz stvarnog svijeta (eng. realia) kao nadopunu uobičajenim programima. Kroz upoznavanje irske kulture nastavnici dobivaju ideje za rad s materijalima kao što su filmovi, kratke priče i razgovor sa izvornim govornicima nekog jezika. Naglasak je na metodama podučavanja temeljenim na rješavanju problema (eng. task-based learning), u kojima kroz samostalno istraživanje učenici postaju boljim učenicima i govornicima stranog jezika.

   

  ICT FOR TEACHING: A practical course to incorporate Information Technology into Teaching
  English Matters 
  www.englishmatters.org
  Dublin, Irska

  Sudionica: Eva Jakupčević
  13. – 24.7.2015.

  Cilj ovog tečaja osvijestiti je nastavnicima mogućnosti i prednosti korištenja informacijske tehnologije u nastavi. Kroz dva tjedna nastavnici se na praktičan način upoznaju i dobivaju iskustvo rada s nizom elektroničkih alata koji se mogu koristiti u svim segmentima nastave, na primjer, kako bi se učenici osamostalili, za praćenje rada i napretka učenika, za motiviranje učenika, za prilagodbu nastave različitim stilovima učenja i slično.

   

  Movie Making and ClipFlairing for language teaching
  Europass – Centro Studi Europeo -
  www.europass.it
  Firenca, Italija

  Sudionik: Danijel Papić
  15.8.2015. – 22.8.2015.

  Cilj radionice je osposobljavanje profesora jezika za izradu i adaptaciju audiovizualnih materijala (fotografije, video i audio zapisi, dokumentarci i sl.) za uporabu u nastavi. Uporaba audiovizualnih materijala postaje sve češće korištena metoda za prenošenje jasnih poruka i znanja. Ova metoda ujedno omogućuje polaznicima da aktivno sudjeluju u izradi materijala, što samo po sebi povećava i njihovo sudjelovanje u nastavnim procesima.

   

  THE CREATIVE CLASSROOM – Tools and Tips for Language Teachers
  Europass  - Centro Studi Europeo
  www.europass.it
  Firenca, Italija

  Sudionica: Ana Jović
   3. – 14.8.2015.

  Tečaj je usmjeren na metodologiju podučavanja stranih jezika i nastavnici tijekom dva tjedna praktičnog rada dobivaju pregršt korisnih materijala, ideja za aktivnosti ii savjeta za postizanje pozitivne atmosfere u učionici. Naglasak je na važnosti i organizaciji rada u paru i skupini, prenošenja odgovornosti na samog učenika i postizanju nastave koja je zaista usmjerena na učenika i u kojoj je nastavnik prvenstveno vodič i potpora.

   

  Piensa y acertarás: corregir kis errires de oridzcción en el aula de ELE
  Universidad De Castilla – La Mancha
  Toledo, Španjolska

  Sudionica: Nina Dujmović
  27. – 30.7.2015.

  Cilj tečaja bio je nastavnike usmjeriti i osvijestiti o primjerenim i korisnim načinima ispravljanja pogrešaka pri poduci stranih jezika. Naglasak je na pozitivan pogled na pogreške koje nam kao manifestacija učeničkog međujezika govore o napretku učenika i samom procesu usvajanja jezika. Ovisno o tome ispravlja li nastavnik pisani tekst, društvenu interakciju ili transakciju, u svakoj situaciji postoji dobar i koristan način ispravljanja pogrešaka.

   

  Intensivsprachkurs Deutsch und Fortbildung Methodentraining in der Unterrichtspraxis Daf
  Institut für internationale Kommunikation
  Düsseldorf, Njemačka

  Sudionica: Gorana Čukušić
  3. – 14. kolovoza 2015

  Ovaj tečaj sastoji se od intenzivnog tečaja njemačkog jezika za nastavnike u prvom tjednu, i metodološkog dijela u drugom. Naglasak tečaja je na temama kao što su komunikativni pristup učenju, kooperativno učenje, komunikativni pristup gramatici i korištenje glazbe u nastavi. Zajednički rad učenika preduvjet je uspjeha u nastavi, kao i pozitivna školska klima, i nastavnici će dobiti praktične savjete i ideje za postizanje istih.

   

  Building European Identity at Schools
  IDEC
  trainingcentre.gr
  Isthmia, Grčka

  Sudionica: Eva Jakupčević
  20. – 24.6.2016.

  Ovaj tečaj usmjeren je na planiranje i provedbu europskih projekata. Sudionicima će pružiti dublje razumijevanje europske politike obrazovanja i vezanih projekata, te praktične savjete za pisanje prijedloga za projekte, kao i njihovu administraciju i upravljanje. Sudionici će također dobiti ideje za pronalazak partnera i moguće umrežavanje s drugim organizacijama u Europi, kao i zajedničku suradnju na projektima.

   

  Language and Methodology Refresher
  Bell English
  bellenglish.com
  Cambridge, Ujedinjeno Kraljevstvo

  Sudionica: Vesna Bakota
  31.7. – 13.8.2016.

  Cilj ovog tečaja osvježiti je metodološko znanje nastavnika u svrhu postizanja boljih rezultata u nastavi engleskog jezika. Tijekom dva tjedna, nastavnici će se osvrnuti na niz tema kao što su podučavanje gramatike i vokabulara, ispravljanje čestih pogrešaka, razvijanje četiriju osnovnih vještina, planiranje i provedba aktivnosti, razvijanje pozitivne radne atmosfere i slično. Uz to, nastavnici razvijaju svoje sposobnosti odabira, osmišljavanja i evaluacije materijala za određene kontekste.

   

  Evaluation and quality assurance in education and training
  IDEC
  trainingcentre.gr
  Piraeus, Grčka

  Sudionica: Mirjana Sobin
  10. – 14.10.2016.

  Sudionici ovog tečaja dobiti će dublje razumijevanje europskih politika za osiguranje kvalitete u obrazovanju, i moći će odabrati primjerene okvire za vlastitu organizaciju. Također će znati sami osmisliti vlastiti okvir za evaluaciju organizacije ili projekta koji se može prilagoditi određenim potrebama. Uz to, dobiti će ideje za razvijanje metoda i alata za evaluaciju, te osvijestiti primjerene metode provođenja evaluacija, analiziranje rezultata i njihovo korištenje.

Na našim web stranicama koristimo kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo Vas da prije korištenja web stranice pročitate Izjavu o privatnosti i zaštiti osobnih podataka. Klikom na poveznicu 'RAZUMIJEM' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.
IZJAVA O PRIVATNOSTI I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA RAZUMIJEM