Dentalni asistent

Dentalni asistent

Saznaj više

Osvrt na tečaj

 • Zanimanje s vrlo visokom stopom zaposlenja
 • Rad u ugodnim i mirnim uvjetima
 • Mogućnost zaposlenja u inozemstvu
 • Samostalnost u radu
 • Poticajna primanja

Zašto odabrati Jantar...

Online pristup nastavnim materijalima

Uključena praksa

Konzultacije s predavačima

Programi s pravom upisa u radnu e-knjižicu

Prijave za Tečaj

Saznaj više

Uvjeti upisa

U program se može upisati osoba koje ima:

 • završenu osnovnu školu
 • 15 godina
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje  poslova dentalni/a asistent/ica. (Medicina rada)


Za upis u program prekvalifikacije polaznik mora imati završenu srednju školu i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrdit ćemo:

 • razlike i dopune općeobrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti


Polaznici će prije početka programa dobiti Odluku o razlikovnim predmetima koje trebaju svladati u tijeku svog obrazovanja.

Uvjeti upisa

Saznaj više

Trajanje programa

Trajanje programa: 2760 sati

Program se izvodi konzultativno-instruktivnom nastavom

Planirana je realizacija 50% fonda sati nastave od propisanog fonda sati u redovitoj nastavi za teorijsku nastavu, dok je za praktičnu nastavu  i vježbe predviđen isti broj sati kao i u redovitom sustavu obrazovanja. Obrazovanje odraslih u konzultativno-instruktivnoj nastavi izvodi se na skupnim i individualnim konzultacijama.

Skupne konzultacije se izvode s cijelom obrazovnom skupinom i obvezne su za sve polaznike.

Broj sati skupnih konzultacija ne može biti manji od dvije trećine ukupnog broja sati za nastavu pojedinog predmeta utvrđenog u programu obrazovanja odraslih koji je donijela ustanova.

Vježbe će se realizirati u stomatološkoj ordinaciji s kojom Ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji.

Saznaj više

Ciljevi programa

Pojedinac će:

 • planirati terapijske postupke u dogovoru s dentalnim timom te samostalno voditi listu pacijenata i terapijskih postupaka
 • samostalno i po uputu doktora medicine redovito analizirati količinu i ispravnost zaliha materijala u skladištu te ispravnost prostora i opreme u ordinaciji dentalne medicine
 • osigurati ugodno okruženje u čekaonici dentalne medicine te primjereni tiskani i drugi zdravstveno-odgojni materijal u dogovoru s dentalnim timom
 • samostalno sterilizirati instrumente i pribor za terapijske postupke te provesti kontrolu sterilizacije prema standardima i zakonskim propisima
 • samostalno pripremiti pacijenta za terapijski postupak i zbrinuti ga nakon terapijskog postupka prema standardima i zakonskim propisima, poštujući njegovo dostojanstvo i pravo na različitost
 • raditi u timu s doktorom dentalne medicine tijekom izvođenja dijagnostičko terapijskog postupka prema standardima
 • primijeniti suvremenu informatičku tehnologiju u izradi i pohranjivanju medicinske, statističke i financijske dokumentacije
Ciljevi programa
Prijavite se na vrijeme
Prijave za Tečaj