Farmaceutski tehničar

Farmaceutski tehničar

Saznaj više

Osvrt na tečaj

 • Rad u zatvorenom prostoru i sterilnim uvjetima
 • Mogućnost daljnjeg obrazovanja na fakultetu
 • Poticajna primanja
 • Zanimanje s vrlo visokom stopom zaposlenja
 • Poznavanje rada s prirodnim ljekovitim sredstvima i kozmetičkim preparatima

Zašto odabrati Jantar...

Uključena praksa

Online pristup nastavnim materijalima

Konzultacije s predavačima

Programi s pravom upisa u radnu e-knjižicu

Prijave za Tečaj

Saznaj više

Uvjeti upisa

U program se može upisati osoba koje ima:

 • završenu osnovnu školu
 • 15 godina
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje  poslova farmaceutski/a tehničar/ka.


Za upis u program prekvalifikacije polaznik mora imati završenu srednju školu liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu treba utvrditi će:

 • razlike i dopune općeobrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti


Polaznici će prije početka programa dobiti Odluku o razlikovnim predmetima koje trebaju svladati u tijeku svog obrazovanja.

Uvjeti upisa

Saznaj više

Trajanje programa

Trajanje obrazovanja: 2 588 sati

Način izvođenja programa: Polaznici će program svladavati konzultativno-instruktivnim načinom izvođenja nastave.

Planirana je realizacija 50% fonda sati nastave od propisanog fonda sati u redovnoj nastavi za teorijsku nastavu, dok je za vježbe predviđen broj sati kao i u redovitom sustavu obrazovanja.

U konzultativno-instruktivnoj nastavi skupne konzultacije izvode se, kroz 2/3 nastavnih sati od ukupne satnice u obrazovanju odraslih, s cijelom obrazovnom skupinom i obvezne su za sve polaznike. Individualne konzultacije ostvaruju se u svrhu pružanja instruktivne pomoći u učenju gdje se polaznik može konzultirati s nastavnikom oko nejasnih dijelova gradiva i dobiti povratne informacije o kontrolnim zadaćama. Individualne konzultacije ustanova organizira prema potrebi polaznika uz obvezu osiguranja didaktičkih izvora znanja za samostalan rad polaznika, konzultacijama neposredno u ustanovi kao i konzultacijama putem elektroničke pošte prema utvrđenom rasporedu, u trajanju od 1/3 nastavnih sati od ukupne satnice u obrazovanju odraslih.

O terminima i mjestima polaganja ispita polaznici će biti pravovremeno obaviješteni.

Dio programa izvodit će se kroz vježbe u okviru predmeta.

Vježbe iz pojedinih predmeta izvodit će se u laboratorijima i farmacuetskim radnjama s kojima Učilište ima sklopljen ugovor.

Saznaj više

Ciljevi programa

Usvajanje znanja i vještina koje farmaceutskom tehničaru omogućuju što potpunije uklapanje uklapanje u timski rad te samostalnost u djelovanju predviđenim Zakonom. Podrazumijeva se rad u javnim i bolničkim ljekarnama, biljnim ljekarnama, drogerijama, veletrgovinama, farmacuetskoj i kozmetičkoj idnustriji te analitičkim, galenskim i drugim laboratorijama:

 • poznavanje sirovina biljnog, životinjskog i mineralnog podrijetla kao i sintetskih tvari potrebnih za pripremu i proizvodnju lijekova
 • poznavanje kozmetičkih preparata i higijenskih sredstava
 • poznavanje pomoćnih ljekovitih sredstava
 • poznavanje gotovih lijekova za humanu i veterinarsku uporabu
 • poznavanje prirodnih ljekovitih sredstava
 • stjecanje vještine u tehnologiji izrade galenskih i magistralnih lijekova
 • razumijevanje i podizanje kulture življenja i brige za tjelesni razvoj i zdravlje polaznika
Ciljevi programa
Prijavite se na vrijeme
Prijave za Tečaj